हाम्रो बारेमा

अध्यक्ष
सुदर्शन प्रसाद आचार्य (९८५१०७९२७४)
प्रबन्धक निर्देशक
रमेश बस्नेत (९८४१८९०२५०)
सम्पादक
कमल राज दाहाल (९८४१९००६०५)